Trapézové plechy

Trapézové plechy – Profil PL 20-105

PL 20-105 je nízky pravidelný, strešný a fasádny profil, ktorý sa ukladá do rôznych zostáv.
Vďaka svojmu vzhľadu umožňuje tvorbu plynulých línií v architektúre stavby. Je ideálny všade tam, kde sa vyžaduje jemný estetický vzhľad. Pri dôkladnom kladení na seba, Trapézové plechy PL 20-105 môžu byť použité s vysokými konštrukčnými trapézové plechytrapézovými plechmi v stropoch ako špeciálne pokrytie striech. Vďaka špeciálnej odvodňovacej drážke profil PL 20-105 môže byť použitý aj pre stavby striech izolovaných o minimálnom sklone 6°.

Technické parametre PL 20-105
Materiál : oceľ pozinkovaná
Hr. plechu : 0,50; 0,60; 0,65 mm
Hmotnosť : 4,3; 5,8; 6,8 kg
Povrch : Hard Coat
Použitie : strešný, fasádny profil
Na zákazku : ohýbanie, celk. perforácia, antikondenzačný náter

trapézový plech galanta

Trapézové plechy T 20

Trapézové plechy od RUUKKI

trapézový plech na sklade